วันอังคาร, สิงหาคม 08, 2549

สาเหตุที่ประเทศไทยไม่เจริญ

คือ... คนไทยไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี

โลกาภิวัฒน์อาจจะทำให้ผู้ที่ขาดความเข้าใจบางคนนึกว่าประเทศเราเจริญเทียบทันกับประเทศที่เจริญแล้วนานาประเทศแล้ว เพราะสิ่งที่เค้ามีกันเราก็มีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ โทรศัพท์มือถือ รถไฟฟ้า ตึกรามบ้านช่อง แต่เป็นความจริงที่ถึงไม่อยากจะยอมรับก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรายังด้อยพัฒนากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมากนัก แต่ที่แย่กว่านั้นคือดูเหมือนว่าเราจะยังไม่รู้ตัว แต่ที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นคือดูเหมือนว่าเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรถึงประเทศจะเจริญ และที่แย่ที่สุดคือดูเหมือนว่า เราไม่ต้องการจะเจริญ

สาเหตุที่ประเทศไทยไม่เจริญมีมากมายมหาสาร แต่ถ้าให้สรุปเป็นหนึ่งคำที่ครอบคลุมที่สุด สาเหตุนั้นก็คือ "คนไทย" ก็จะเป็นอะไรไปอะไรอื่นไปได้อย่างไร เมื่อโลกยุคปัจจุบัน(พันๆปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน)ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตอนนี้มนุษย์เป็นผู้สร้าง(แทบ)ทุกอย่าง ความเจริญทางวัฒนธรรมหรือวัตถุก็เกิดจากมนุษย์ ประเทศที่พัฒนาแล้วผู้ที่พัฒนาก็คือประชาชนทุกๆคนในประเทศของเขา ประเทศไทยอยากจะพัฒนาก็ต้องเริ่มจากพวกเราทุกๆคน ไม่มีใครรัฐบาลไหนจะมาเสกให้ประเทศเจริญในช่วงข้ามปีได้ ความเจริญทางวัตถุที่แลกมาด้วยเงินก็ไม่อาจจะสร้างความเจริญให้ประเทศได้ เมื่อประชาชนในประเทศยังไม่เจริญทางความคิดและการกระทำ

คุณเคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่าตัวเองได้ช่วยทำให้ประเทศเจริญขึ้น หรือถ่วงให้ประเทศด้อยลง(ไปอีก) การพัฒนาประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนทำทำอยู่ในทุกๆขณะ ไม่ว่าจะในหน้าที่การงาน ในหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูก ในหน้าที่ของประชาชนผู้มีสิทธิในระบอบการปกครองประชาธิปไตย ทุกๆการกระทำส่งผลลัพธ์ ถ้าเราทำดี ทำหน้าที่ต่างๆของตัวเองให้ดีที่สุด เราก็คือหนึ่งพลังของผู้ร่วมพัฒนาประเทศแล้ว ถ้าประเทศไทยเรามีคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีมากกว่าที่ไม่ทำแล้ว ประเทศไทยของเราก็จะเจริญขึ้นมาเอง

เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ประเทศไทยไม่เจริญเป็นเพราะคนไทยไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนั้นเอง

วิธีแก้
1. ง่ายๆครับ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอครับ เริ่มตนที่ตัวเอง

ดูเพิ่ม
ความนึกคิดและทัศนคติของประชาชนกับการพัฒนาประเทศ

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมอย่าให้ประเทศไทยเจริญ