วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 04, 2549

Blog's Objective

วัตถุประสงค์ของบลอกนี้
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาให้ประเทศไทยน่าอยู่มากขึ้น โดยจะ

1. หยิบยกประเด็นปัญหาที่ใกล้ตัวในสังคม
2. ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหา
3. เสนอวิธีแก้ไข
[4. ผู้อ่านนำไปปฏิบัติ ถ้าเห็นด้วย]

และจะนำเสนอสิ่งที่น่ายินดีในสังคมไทยควบคู่กันไป เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้คนไทยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยยิ่งๆขึ้นไป

เหตุผลที่ผมเขียนบลอกนี้
เพราะผมอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้น ผมเบื่อที่จะต้องมาบ่นและอารมณ์เสียทุกครั้งที่เจอกับปัญหาต่างๆที่ผมพบเห็นในบ้านเมืองและสังคม โดยที่ตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรในการแก้ไขปัญหา เพราะหน้าที่การงานของผมไม่ได้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงกับการแก้ปัญหาเหล่านั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ก็คือรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไป และบลอกนี้คือสื่อในการรณรงค์ของผม


ชื่อของบลอกนี้
ชื่อบลอกนี้อาจไม่ทำให้ไม่น่าอ่านเพราะแค่เห็นก็รู้สึกหดหู่แล้ว แต่ผมก็ตัดสินใจใช้ชื่อนี้เพราะเชื่อว่าก่อนที่เราจะแก้ปัญหาได้ เราต้องยอมรับความจริง ความจริงว่ามันมีปัญหา มันเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นชื่อบลอกว่า "Problems in Thailand" นั้นตรงประเด็นที่สุดแล้ว (ก่อนหน้านี้ชื่อ "Come on Thailand!" เพื่อให้ไม่ติดกับความหมายในแง่ลบของคำว่าปัญหา)

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ช่วยเขียนมะ มีเยอะ

ZapDee กล่าวว่า...

อยากขอความคิดเห็นบ้างคะ ไว้จะบอกโอกาสหน้านะคะ