วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 04, 2549

Level of Service

ระดับบริการ
การบริการที่ดีเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าอย่างง่ายที่สุด แต่บริษัทหลายบริษัทในไทยกลับไม่เห็นความสำคัญและไม่จริงจังที่จะยกระดับของบริการของตัวเอง เป็นที่น่าเสียดายที่บริษัทเหล่านั้น ไม่ดึงเอาความสามารถของพนักงานของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ ในเมื่อการจะให้พนักงานบริการให้ดีนั้นต้องการเพียงแค่ ความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริการที่ดีและการอบรมขั้นพื้นฐานเท่านั้น

รายชื่อบริการไม่ดี จากประสบการณ์ตรงของผม
1. บริการในสาขาย่อยของธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น (ณ เม.ย.49)
2. บริการบนเครื่องบินของการบินไทย (ปี 47-49)
3. บริการในร้านของsizzlerสาขาเดอะมอลล์งานวงค์วาน (ณ เม.ย.49)

รายชื่อบริการดี จากประสบการณ์ตรงของผม
1. บริการของฝ่ายเทคนิคDTAC (ณ พ.ค.49)

ไม่มีความคิดเห็น: