วันพุธ, เมษายน 04, 2550

YouTube ถูกไอซีทีบล็อก (อีกแล้ว)

เป็นอีกครั้งที่รัฐละเมิดสิทธิของประชาชน สิทธิในการมีเสรีภาพที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ปัญหา
1. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลของประชาชนถูกริดรอน

ผล
1. ประชาชนก็มีแนวโน้มแต่จะโง่ลง ในเมื่อความจริงถูกรัฐปิดบัง

สาเหตุ
1. รัฐมีความคิดที่ผิดต่อเสรีภาพ รัฐไม่คิดว่าการมีเสรีภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่มนุษย์ควรจะผึงมี

แก้ไข
1. ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านต่อการปิดกั้นข่าวสารนี้ที่ กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย หรือที่รัฐบาลโดยตรงที่ parliament.go.th

ไม่มีความคิดเห็น: